Att hitta en lösning på ett oändligt problem

I en romantisk dröm värld kan svaret vara enkelt och problemet lösbart. Där skulle empati och med känsla lösa ett gemensamt problem. Romantiken skulle övervinna lidande. Om bara alla människor skulle präglas av empati och förståelse, tolerans och kärlek.

Men denna värld styrs av makt och girighet. Pengar och ägodelar. Man gynnar sig själv. Om man på något omöjlig sätt kunde göra det otroligt gynnsamt för den personliga individen att hjälpa skulle lösningen ligga där, i en värld som denna. Att hela civilisationer helt plötsligt skulle styras av empati istället för girighet är en omöjlig dröm. Människor är inrotat egoistiska varelser. Skulle man hitta ett sätt där välgörenhet plötsligt bidrar till mer makt (eller pengar) för den personliga individen skulle lösningen kanske ligga där?

En omöjlighet? Eftersom mångas välfärd är förlitad på andras lidande. Vi i västvärlden skulle tex aldrig ha det så här bra om det runtomkring oss inte fanns mindre lyckade länder. Som det ser ut nu gynnas vi av deras olycka. Men tänk om vi kunde gynnas av deras lycka? Det skulle va en underbar värld.

Empati

Jag kan inte skriva för mycket om vikten av empati och förståelse för andra människor. I grund och botten så är motsatsen grunden till allt ont. Empati och medkänsla är förintaren av ondska. Att visa kärlek och empati till människor runt omkring dig likväl som människor på andra sidan jordklotet på det sätt man nu kan är så otroligt viktigt. Och så otroligt vackert.

MEDVETANDET

Vi är alla enskilda individer, unika och härliga men tillsammans är vi del av något större. När vi öppnar våra ögon och ser detta kan vi växa. Vi överlevar för att vi har varandra, alla spelar vi en riktig roll, utan varandra skulle vi alla vara utlämnade.

 

 

 

En stor inspiration

”Remember love. The only hope for any of us is peace. Violence begets violence. If you want to get peace, you can get it as soon as you like if we all pull together”

-John lennon

”Imagine all the people living life in peace. You may say I’m a dreamer, but I’m not the only one. I hope someday you’ll join us, and the world will be as one.”