En liten insats är också en insats

”Allt det jobbiga jag upplever, ser jag som ankarpunkter,
utan vilka mitt liv skulle kännas mycket fattigare.”

Som fotograf och filmare med några av världens fattigaste länder som arbetsplats får jag se och uppleva otroligt mycket. Mycket som är tungt, sorgligt och svårt, och jag får ofta frågan ”Blir du inte uppgiven? Hur orkar du se allt lidande?” Svaret är ja, när man ser hotade djurarter, döende regnskogar och svältande barn slås man lätt av känslan att problemen är oändliga och oöverstigliga.

Men jag är övertygad om att den här typen av upplevelser är viktiga för våra referenser, eftersom de gör livet sant och meningsfullt. Många väljer att inte tänka på lidande och svårigheter av rädsla för att bli ledsna, men jag tror att det är farligt att gå in i den typen av förnekelse.

Om vi förtränger allt som är jobbigt finns snart ingen dynamik kvar i livet. Vi kanske har toppar i form av en bra kväll i baren eller flyt på jobbet, men däremellan saknas bråddjupen som ankrar fast oss i verkligheten. Allt det jobbiga jag upplever, ser jag som ankarpunkter, utan vilka mitt liv skulle kännas mycket fattigare.

Att vi blundar för besvären är ett universellt dilemma, och det handlar inte om bristande kunskap. De flesta av oss är väl medvetna om problemen med klimatförändringar, malaria, svält, aids, skogsskövling och utdöende djurarter, men frågan är vad vi väljer att göra åt det. Det verkar finnas ett glapp mellan vad vi vet och vad vi faktiskt gör.

”Men jag är ju bara en människa, i ett litet land som Sverige. Inte kan jag rädda de svältande barnen på Afrikas horn?”. När jag hör den ursäkten brukar jag berätta om den lilla flickan som gick på stranden och kastade tillbaka sjöstjärnor som blåst upp från havet. Hela stranden var full med sjöstjärnor och någon sade: ”Det är ingen idé, de är för många.” Men flickan höll upp en sjöstjärna och sade: ”För den här är det visst någon idé.” Det är väldigt klokt resonerat, en liten insats är också en insats, och vi kan alla göra skillnad.

Mänskliga rättigheter, biologisk mångfald eller pandemi – vad vi än pratar om är det viktigt att förstå att våra dagliga val spelar roll. Det handlar om att göra skillnad utifrån de förutsättningar just du har. Vi skulle alla behöva fundera på var i livet vi befinner oss, och vad vi skulle kunna göra annorlunda.

Här har jag och mina kollegor en otroligt viktig uppgift. Det konstnärliga uttrycket kan nämligen överbrygga glappet mellan kunskap och handling. Du har kanske inte möjlighet att sitta på soptippen med barnen i slumområdet Kiberia i Kenya, men du kan läsa om det, se bilder och filmer eller lyssna på föredrag och musik som får dig att förstå en del av problemen. Det är när du berörs som tanken föds; att du borde göra något. Oavsett om du är finansman eller ensamstående trebarnsmor finns det alltid något just du kan göra.

Vi i ”lilla Sverige” måste förstå att vi har otroliga möjligheter att påverka. Sverige ses som ett föregångsland, så fort jag reser utomlands får jag höra att mitt hemland är fantastiskt; rent, demokratiskt och tryggt ekonomiskt. Av den anledningen blir vi också studerade, och då borde vi väl försöka leva upp till vårt rykte? Visa att vi verkligen kan göra skillnad, för det kan vi!
Text: Elsa Larsson // http://www.sos-barnbyar.se/sos-nytt/Kr%C3%B6nikor/Pages/Enliteninsatsarocksaeninsats.aspx

Annonser

Insatser för barn lindrar nöd i Syrien

Oroligheterna fortsätter i Syrien och över 1 miljon människor har tvingats fly från sina hem. Många bor nu i skolbyggnader och andra offentliga byggnader. Nu måste barnens behov av skydd, näring och skolgång säkras

SOS Barnbyars team i Damaskus och Aleppo arbetar oförtrutet för att kunna garantera säkerheten åt barnen i deras vård. De har också utvidgat det familjestärkande programmet i Damaskus för att omfatta nödhjälp till nära 4000 individer, av vilka många är hemlösa på grund av konflikterna. Matpaket med basvaror som socker, linser, ris, mjölk och te har delats ut, liksom nödvändigheter så som madrasser, handdukar och barnkläder. Målgruppen är familjer i det familjestärkande programmet som förlorat sina hem, vuxna som tidigare bott i barnbyn och nu har egna familjer och familjer som flytt sina hem och tagit skydd i en skola. Antalet i behov av akut hjälp förväntas växa under de närmaste veckorna…”

Stöd vårt arbete i Syrien

/ SOS Barnbyar

 

Ger utbildning en chans att växa?

Om man har möjligheter att utbilda. Att man bygger upp ett samhälle och låter dom växa som individer, som sammansatta medmänniskor, att kunna ha tillgång till kunskap och där med en större chans att växa tror jag det skulle va lösningen till många problem i fattiga länder. Visst förstår jag att ett såndant projekt skulle ta lång tid och kosta en hel del summa pengar men skulle det inte vara värt det? Med kunskap kommer ju intellekt och vetande. Med det kan man göra mycket. Länder där utbildning är något sällsynt finns det brist på mycket. Jag tror att vare sig man har någon natur källa eller inte skulle man successivt kunna bygga en inkomstkälla eller överlevnadskälla.

Många organisationer jobbar med att utbilda på både låg och hög nivå. Där börjar något vackert.

Hur kan man växa om man inte vet hur ?

En miljon barn riskerar att dö av undernäring

Dina barn är hungriga. Men det finns inget du kan ge dem att äta. Ett av dem är allvarligt sjukt. Du kan inte ge någon medicinsk hjälp, inte ens ett glas rent vatten. Tänk dig desperationen att se dina barn tyna bort av svält eller av sjukdomar och det finns ingenting du kan göra, ingen hjälp att få – bara hundratusentals andra i samma hopplösa situation som du.

Hungerkatastrofen i Sahelregionen i västra Afrika förvärras i det tysta dag för dag, och just nu riskerar drygt en miljon barn att dö av undernäring.

Vi har under många år arbetat långsiktigt i regionen och utvidgar nu arbetet för att rädda så många liv som möjligt. I första hand hjälper vi gravida och ensamstående mammor, som är extra utsatta, genom att dela ut matpaket som innehåller de mest väsentliga basvarorna man behöver för att klara dagen. Utöver detta ger vi också tillgång till medicinsk hjälp och mediciner för sjukdomar som uppstår till följd av undernäring och brist på hygien.

Akut lindring som blir möjlig tack vare din gåva.

Vi är tacksamma för all hjälp vi kan få.

Anna Ryott
SOS Barnbyar Sverig

SÅ HÄR KAN DU HJÄLPA TILL

– SMS:a SOSHJÄLP till 72930 och skänk 150 kr till ett matpaket

– Ge en gåva till vår katastroffond – Gå till katastroffonden 

– Sprid vårt budskap via vår Faceboksida – Gå till vår Facebooksida

– eller vidarebefordra detta till dina vänner