DECLARATION OF HUMAN RIGHTS #2

2. Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty.

Besök Youth for human rights, sverige

http://se.youthforhumanrights.org/about-us.html

Annonser

FNs Barnkonvention

Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter eller Barnkonventionen är en traktat som antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989 och utgör en del av folkrätten. 193 länder har ratificerat konventionen.

Man är barn om man är under 18 år (Inom Sverige) Barnkonventionen ger en universell definition av vilka rättigheter barn har, och stipulerar vad som borde gälla för alla barn i hela världen. Definitionen ska gälla i alla samhällen, oavsett kultur, religion eller andra särdrag. Konventionen handlar om det enskilda barnets rättigheter. Varje människa under 18 år räknas som barn, om inte han eller hon blir myndig tidigare enligt den nationella lagstiftningen.

Det finns 45 artiklar i Barnkonventionen här är det fyra huvudsakliga artiklarna

  • Artikel 2 slår fast att alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. Barnkonventionen gäller för alla barn som befinner sig i ett land som har ratificerat den.
  • Artikel 3 anger att det är barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet. Begreppet ”barnets bästa” är konventionens grundpelare och har analyserats mer än något annat begrepp i barnkonventionen. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall.
  • Artikel 6 säger att varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas. Artikeln handlar inte bara om barnets fysiska hälsa utan också om den andliga, moraliska, psykiska och sociala utvecklingen.
  • Artikel 12 handlar om barnets rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör honom eller henne. När åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder och

Grattis FN dagen och tack för Barnkonvention 🙂

DECLARATION OF HUMAN RIGHTS #1

1. All human beings are born free and equal in dignity and rights.They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.

10 December 1948 fick Eleanor Roosevelt igenom The Universal Declaration of Human Rights. Detta dokument består av 30 artiklar som har utarbetats i internationella fördrag, regionala människorättsinstrument, nationella konstitutioner och lagar. Trotts att United Nations fick igenom detta kränks folk än idag. Följande är artikel #1

Att bygga en trygg framtid

Jag kommer väl ihåg en dag då jag satt i klassrummet när jag gick i grundskolan då min lärare sade följande ord som fortfarande sitter djup i mig

Ge en svältande man en fisk så har han mat för den dagen.
Lär en svältande man att fiska så har han mat hela livet.

Men nu ska jag inte prata om svältande män. Utan svältande barn. Barn utan föräldrar eller  möjlighet till någon slags trygghet. Barn utan hem och utan kärlek. Det här har du hört förr, det vet jag.

Vad behöver dessa barn? De behöver mer än en lunch, mer än en vaccinering och mer än ett hem.  De behöver få en trygg uppväxt och möjlighet till en framtid med självständighet. Långsiktiga lösningar. Det behöver en föräldre, en säng, en kompis, utbildning, vård och omsorg, en trygg miljö, kärlek och självklart en mätt mage. De behöver en möjlighet till att växa. En man vid namn Hermann insåg allt detta på slutet av 40talet och byggde då sin första barnby i Österike efter att sett hemlösa barn under andra världskriget. Han ville ge mer än bara en säng och mer än bara mat. Hans koncept växte och idag finns barnbyar i över hundratrettio land världen över. Där får barn inte bara en vaccin spruta och inte heller bara en lunch, utan det får allt dom behöver för en trygg framtid.

Du kan också förändra någons liv! 

Varma hjärtan

Om ett tvivel på organisationer dyker upp när du funderar på att skänka en slant kan jag med handen på hjärtat säga att denna organisation är en av det mest varma och ärliga jag någonsin stött på. Kvinnan som pratar heter Emma och tillsammans med hennes man och barnen i Kambodja har dom byggt det du ser på videon. Ärlig och varm medkänsla är något som lyser igenom var gång jag ser dom. Otroligt underbara människor som man kan inspireras och lära från.

http://lovecambodia.co.uk/