THE WORLD´S HERITAGE

Jag fick nyligen i uppgift att göra min egen ”religion”. Och detta var vad jag framställde:

H U M A N L O G I

IMG_6120_2

Humanlogi refererar till Human ”Etiska och morliska principer om hur man behandlar en människa” och grekiska logia som menas ”lära” eller ”vetenskap”

DE 4 GRUNDPELARNA
⦁ Sanningen är singular
⦁ Allt är förändeligt
⦁ Det finns ingen förutbestämd mening
⦁ Tid och pengar är fiktionella ting

Alla organismer påverkas av sin omvärld därav har alla människor ett ansvar över hur de påverkar andra levande ting

Vi måste accuptera det vi inte vet och fokusera på det vi förmodligen vet. Hur vår värld kom till fyller ingen mening för den individuella människan. Kanske genom försåelsen om detta kan vi få troliga svar som kan leda till förutseelser. Sökan är alltid viktig, den viktigaste av dem alla är den inom dig och där börjar varje sökans färd. Sökan efter möjliga svar kan hjälpa vetenskapen att föra vår civilisation framåt. Dit bör vi alltid sträva – framåt, utan att glömma det som varit bakom oss och fortsätt lära oss av det.

Det finns ingen bestämd mening med ditt liv, det är till av en slump. Din uppgift är att ge den mening och ge dig själv en strävan efter lycka och utveckling. Det är inte bara ditt ansvar utan ett krav som medkommer i samlevnad med dina medmänniskor.

Du skapar din egen sanning. Genom din världsbild skapar du din sanning genom livet, den ändras så som allting är förändeligt din uppgift är att ändras med den och ett måste är att vi accupterar att våra sanningar är olika.

Vi alla delar på en jord, denne är vår Gud. Utav den tillkom vi, den gav oss liv av slumpen och den ger oss möjlighet att fortsätta leva genom dess resurser. Den känner inte, dömer inte eller tänker. Den finns bara till i sin komplexitet och unikhet. Den är vårt hem och utan den finns vi inte längre. Vi måste vårda den som vi vårdar vår näste. Då vad vi gör mot den gör vi mot oss själva.

Alla levande, kännande och tänkande varelser är mer värda än vår Gud, Jorden. Men den utgör vår överlevnad och den ger oss mer än vad vi nånsin skulle behöva för att leva i tusentalsår, om vi tar hand om den som vår näste.

Namnlös
Människan kan vara God och Ond. Den har möjlihet att välja hur den skall agera. Vi föds och får av slumpen en mängd gener som kan eller inte kan forma oss. Vi har olika möjligheter att bli goda eller onda. Vi har olika möjligheter att bli olika valtagare. Hon är i grunden ett visst slags papper som suger åt sig bläck på olika sätt men innehaver förmogan att suga åt sig. Detta ger oss nu levande det ansvar att forma dessa till bra medmänniskor som strävar efter utveckling, lycka och välfärd till alla.

Alla levande, kännande och tänkade varelser är lika värda och ingen skall ägas av den andre. Vi föds alla fria och likvärdiga.

Döden är inte för oss levande. Den är inte del av vårt liv. Vi har den inte förren vi inte finns längre och när vi inte längre finns är vårt sinne inte längre en del av världen. Det är oväsentligt. Döden bör endast betraktas som ett tillfälle att dela smärta och förståelse. Att förstå att våra liv är begränsade, att hinna reflektera vid att vi som är kvar finns till och har fortfarande möjligheter och kärlek i oss. Den ger oss en stund att förstå hur viktiga människor och djur är för oss.

equality-and-diversitykk

 

 

 

 

 

⦁ Ständig stävan efter personlig lycka och utveckling
⦁ Aktivt arbeta mot allas välfärd och lycka (Djur, människor och jord)
⦁ Aktivt föra civilisationen framåt med hjälp av vetenskap och naturkunskap
⦁ Jordens resurser är alla levande varelsers tillgång och skall utan kompromisser delas lika och vårdas som den näste
⦁ Resurser skall tas tillvara och inte förskingras
⦁ Oförhinderlig smärta skall alltid delas
⦁ Aktivit ansvar för allas bättre fostran och utveckling för övre ändamål

Pengar är inte väsentligt för våran överlevnad eller lycka och bör därför elimineras. Det kan föra oss bort från en inre lycka och skadar levande varelser, med all vår kraft bör då vår uppgift också vara att bygga en värld utan ett behov av pengar och girighet. Samhörighet och mättnad bör präglas oss vid alla stunder.

6105356477_50d44e1fea_oLåt sökandet i ödmjukhet, empati, förståelse och strävan efter din lycka styra ditt liv. Sträva ständigt för din och andras förbättran och utveckling. Sök alltid kunskap och mer vetande, insikt och självanalys. Inse samtidigt att den enda sanningen och meningen som finns för dig är inom dig, i din värld.

*

Tro dig aldrig veta någon annans sanning

H u m a n l o g i – E n ´r e l i g i o n ´ s k a p a d  a v  A n n i c a S j ö g r e n

BARNEN I SYDSUDAN I STOR FARA

NYHQ2012-1402

Som de flesta vet drabbas länder bortom våra gränser dagligen för omänskligt våld och hemskheter. Här sitter vi oftast trygga i vårt västlänska samhälle, skyddade av lagar och sociala resurser. När det finns miljarder med människor i världen som aldrig någonsin fått känna sig trygga eller säkra måste vi som fått den lyckan hjälpa dem som är utsatta. Är det inte vår skyldighet som medmänniskor att inte bara bry oss, utan också ta ställning och göra det vi kan?

UNICEF hjälper nu de som är hårt drabbade i Sydsudan.

Omkring 194 000 människor befinner sig på flykt från våldet i Sydsudan, en majoritet av dessa är kvinnor och barn. Tiotusentals söker skydd i FN-förläggningar runtom i landet. Tillsammans med olika samarbetspartners kämpar UNICEF för att skydda och hjälpa barnen och deras familjer.

Läs mer om Sydsudan och hur Du kan hjälpa till

Foto: © UNICEF/Sokol

HUMAN RIGHTS Law

THE FOUNDATION OF INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS LAW

Humberto Calamari of Panama, Vice-Chairman of the UN General Assembly’s Third (Social, Humanitarian and Cultural) Committee, presiding, in 1958, over a meeting on the draft International Covenant on Civil and Political Rights – which built on the achievement of the Universal Declaration of Human Rights, using it as its foundation. (UN Photo)

The Universal Declaration of Human Rights is generally agreed to be the foundation of international human rights law. Adopted in 1948, the UDHR has inspired a rich body of legally binding international human rights treaties. It continues to be an inspiration to us all whether in addressing injustices, in times of conflicts, in societies suffering repression, and in our efforts towards achieving universal enjoyment of human rights.

It represents the universal recognition that basic rights and fundamental freedoms are inherent to all human beings, inalienable and equally applicable to everyone, and that every one of us is born free and equal in dignity and rights. Whatever our nationality, place of residence, gender, national or ethnic origin, colour, religion, language, or any other status, the international community on December 10 1948 made a commitment to upholding dignity and justice for all of us.

[…]

Human Rights

SKRIV UNDER för de ryska aktivisterna

Greenpeaceaktivisterna gripna och åtalande! På kvällen den 19 september bordade den ryska kustbevakningen Greenpeace-fartyget Arctic Sunrise. Fartyget befann sig på internationellt vatten nära Gazproms oljerigg i Petjorahavet där aktivister från Greenpeace protesterat mot oljeborrningen i Arktis.

Besättningen hotades och radiorummet slogs sönder. De 30 personer som fanns ombord greps och åtalades först för sjöröveri och senare huliganism, brott som enligt rysk strafflag kan ge upp till 15 respektive 7 års fängelse

SKRIV UNDER

 

DECLARATION OF HUMAN RIGHTS #2

2. Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty.

Besök Youth for human rights, sverige

http://se.youthforhumanrights.org/about-us.html